linkedin Go Mission – et digitalt hjælpemiddel

Go Mission

Et digitalt hjælpemiddel

Android/iOS app

Segtnan app

Konceptet

Go Mission vil skabe en ny og bedre fremtid for mennesker med nedsat kognitiv funktion og tilknyttede personale. Go mission skaber øget selvhjulpenhed, selvbestemmelse og livskvalitet i hverdagen for disse mennesker. Gennem understøttelse af en mindst mulig indgribende hverdag af personalet, hvorfor en bedre støtte, personlig kontakt og omsorg kan finde sted.

Udforsk flere cases